Poškodený trackpad

Poškodený trackpad

135

Táto služba zahŕňa vstupnú diagnostiku zariadenia, výmenu poškodeného komponentu za originálny diel, podľa technologických predpisov, ktoré odporúča výrobca. Následne vykonaná výstupná diagnostika našimi certifikovanými technikmi.

info@mobilecare.sk

Opýtajte sa nás na Vašu závadu