Reklamácia

Vytlačte si a následne vyplňte prosím nižšie uvedený formulár, aby sme mohli identifikovať Vaše zariadenie, resp. tovar a vyriešiť reklamáciu.

Predtým, ako nám zašlete reklamáciu v papierovej podobe, zvážte možnosť využitia e-reklamácie u nás v MobileCare.sk. Nepotrebujete tlačiť žiadne papiere, stačí vypísať formulár nižšie a zariadenia nám zaslať pod svojím menom.

eReklamácia

Vyplňte prosím nižšie uvedený formulár, aby sme mohli identifikovať Vaše zariadenie, resp. tovar a vyriešiť reklamáciu.

Pripravujeme