Dátové zásuvky sú v dnešnej dobe nevyhnutnosťou v modernej domácnosti. Pri návrhu sa v projekte počíta so štruktúrovanou sieťou tak, aby sa pokryli nároky na rýchle prepojenie spotrebičov, rýchly internet alebo prenos iného signálu.

Dátové zásuvky