Pasívne prvky sietí sú zariadenia, cez ktoré sa prenáša signál v sieti.

Pasívne prvky