Aktívne prvky – Routre, Firewally Bezdrôtové. Router alebo “brána” je najzložitejším aktívnym prepojovacím prvkom siete. Má za úlohu pripojenie sieti, zabezpečenie prevodu medzi odlišnými sieťovými koncepciami.

Bezdrôtové