Procesory alebo CPU sú hlavnou jednotkou počítačov alebo inteligentných telefónov. Ich účelom je funkcionalita, pracujú tak, ako si aplikácia vyžaduje.

Procesory