Automatizované práva GDPR

  1. – k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
  2. – Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme s SSL šifrovaným prístupom a firewallom na našom webe
  3. – všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou (odosielateľ zásielky a správca eshopu)
  4. – získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
  5. – môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, databáze objednávok či kompletného účtu z nášho systému a to e-mailom, písomne alebo osobne, či dokonca i formulárom na webe